Muzejní publikace roku 2018 v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis.

Co je AMENDAR?

Amendar – z romštiny „Od nás“ či „Z nás“ je projekt Muzea romské kultury navazující na nedokončené dílo emeritního profesora Masarykovy univerzity v Brně, historika Ctibora Nečase. Webová galerie romských osobností přináší medailony 254 Romů, jejichž životy v průběhu dvacátého a jednadvacátého století byly, anebo jsou, spojeny s českými zeměmi. Kromě online verze má projekt také knižní podobu. Publikace Amendar: Pohled do světa romských osobností obsahuje navíc dva hloubkové rozhovory. Muzeum romské kultury projektem Amendar vzdává hold romské občanské společnosti.

Muzeum romské kultury získalo za knihu Amendar Cenu Gloria Musaealis v ktaegorii Muzejní publikace roku 2018.

Amendar.cz - Galerie Romů

ZJISTIT VÍCE

Kniha Amendar: Pohled do světa romských osobností

  • Výpravná publikace v klasické knižní vazbě reprezentativním způsobem nabízí biografické medailony vybraných 254 romských osobností, jejichž osobní životy v průběhu dvacátého a jednadvacátého století byly, anebo jsou, spojeny s českými zeměmi. Romové, kteří nejen v historických dobách Rakousko-Uherska, ale ani v demokratickém prvorepublikovém Československu, natož v totalitních režimech, nemohli – a to až do roku 1990 – být více, než jen oficiálně „neviditelní“ nositelé hrdosti na svůj vlastní původ.
  • Z těchto všech veřejnosti neznámých Romů na více než dvou stech stranách knihy Amendar (tj. v romském jazyce vyjádřeno „od nás“ nebo „z nás“) vystupují jedinečné a inspirativní osobnosti napříč dějinami umění ( – a to jak umění hudebního, tak také výtvarného, literárního a dalších), sportu, školského vzdělávání, státní správy a také občanského aktivismu.
  • Za grafikou knihy stojí oceňovaný architekt a designér Martin Hrdina a doslov napsala socioložka Jiřina Šiklová. Kromě životopisných medailonů romských osobností obsahuje dva hloubkové rozhovory s bývalou poslankyní a psycholožkou Monikou Mihaličkovou a ředitelem organizace Ara Art, mj. laureátem Ceny Muzea romské kultury za rok 2017, Davidem Tišerem.

290 Kč s DPH

Objednat knihu

Kniha Amendar