O projektu

„Rozhodli jsme se nedokončený projekt Nečasovy Galerie romských osobností vydat ze dvou důvodů,“ říká ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová. „Tím prvním je fakt, že česká společnost stále nemá představu o tom, jak intenzivně se Romové do celospolečenského života zapojují, ať už ve svých profesích, často velmi prestižních, tak i skrz své umělecké, sportovní nebo občanské aktivity.“

Název Amendar, v romštině hojně užívaný ablativ, v překladu „od nás“, „z nás“ či také „někteří z nás“ je zprávou od Romů: jsme tady a jsme integrální součástí celku – naší společnosti. Amendar je však také signálem dovnitř romské komunity. Vydáním knihy chceme projevit úctu všem jakkoli aktivním osobnostem.

Výběr 254 osobností, na svém počátku vycházející z výběru profesora Nečase, představuje pouze velmi malou výseč romské občanské společnosti, nečiní si tedy nárok na úplnost. Webovou galerii budeme dále doplňovat o ty, kteří z časových a kapacitních limitací projektu nebyli v první fázi do knihy či webu zahrnuti.

Je třeba také uvést, že jsou romské osobnosti, které si nepřejí být v projektu Amendar z různých důvodů uvedeny. Také proto je třeba vnímat projekt Amendar skrze podtitul, který jsme pro knihu zvolili, otevíráme „Pohled do světa romských osobností.“

Až na výjimky jsou medailony romských osobností z důvodu bezpečnosti zobrazitelné až po přihlášení uživatele.

Redakční tým projektu Amendar 
Redakce knihy: PhDr. Jana Horváthová, Bc. Renata Berkyová, Mgr. Alica Sigmund Heráková
Vedoucí redaktorka medailonů: Mgr. Alica Sigmund Heráková
Výkonné redaktorky medailonů: Bc. Iveta Demeterová, Mgr. Jana Šustová

Kniha Amendar: Pohled do světa romských osobností

  • Výpravná publikace v klasické knižní vazbě reprezentativním způsobem nabízí biografické medailony vybraných 254 romských osobností, jejichž osobní životy v průběhu dvacátého a jednadvacátého století byly, anebo jsou, spojeny s českými zeměmi. Romové, kteří nejen v historických dobách Rakousko-Uherska, ale ani v demokratickém prvorepublikovém Československu, natož v totalitních režimech, nemohli – a to až do roku 1990 – být více, než jen oficiálně „neviditelní“ nositelé hrdosti na svůj vlastní původ.
  • Z těchto všech veřejnosti neznámých Romů na více než dvou stech stranách knihy Amendar (tj. v romském jazyce vyjádřeno „od nás“ nebo „z nás“) vystupují jedinečné a inspirativní osobnosti napříč dějinami umění ( – a to jak umění hudebního, tak také výtvarného, literárního a dalších), sportu, školského vzdělávání, státní správy a také občanského aktivismu.
  • Za grafikou knihy stojí oceňovaný architekt a designér Martin Hrdina a doslov napsala socioložka Jiřina Šiklová. Kromě životopisných medailonů romských osobností obsahuje dva hloubkové rozhovory s bývalou poslankyní a psycholožkou Monikou Mihaličkovou a ředitelem organizace Ara Art, mj. laureátem Ceny Muzea romské kultury za rok 2017, Davidem Tišerem.

290 Kč s DPH

Objednat knihu

Kniha Amendar