Martin „Matěj“ Holub

Martin „Matěj“ Holub

Sochař, řezbář

* 1975

Národnost: romská, česká

Místo původu rodiny: Slovensko a ČR

Dosažené vzdělání: středoškolské, obor Tvarování dřeva a řezbářství, Střední umělecko-průmyslová škola v Praze Rodinný stav: ženatý, tři děti

Oblast působení: Pod značkou Homart vyrábí dřevěné hračky a pohyblivé loutky. Podle návrhů architektky Michaely Kuželové vyřezává pro děti naučné herní tabule, umisťované ve volné přírodě, nebo různé herní objekty pro mateřské školy. Vyrobil dva ručně poháněné dřevěné kolotoče, se kterými objíždí poutě a jiné akce, například oslavy Mezinárodního dne Romů v Muzeu romské kultury. V rámci projektu Za poklady venkova reprezentoval české výrobce na přehlídce řemesel v litevském Kaunasu (2013). Samostatnou výstavu výběru jeho tvorby uvedlo Muzeum romské kultury mezi lety 2015–2016 pod názvem … A možná přijede na koze. Výstavu hostil také festival Khamoro (2016). V roce 2017 se stal spoluzakladatelem divadla Vojty Olaha.

Citát či vzkaz čtenářům: Snažím se dělat tak, abych se nemusel stydět, a přál bych si, aby takto činil každý.

Zpět na galerii osobností

Kniha Amendar: Pohled do světa romských osobností

  • Výpravná publikace v klasické knižní vazbě reprezentativním způsobem nabízí biografické medailony vybraných 254 romských osobností, jejichž osobní životy v průběhu dvacátého a jednadvacátého století byly, anebo jsou, spojeny s českými zeměmi. Romové, kteří nejen v historických dobách Rakousko-Uherska, ale ani v demokratickém prvorepublikovém Československu, natož v totalitních režimech, nemohli – a to až do roku 1990 – být více, než jen oficiálně „neviditelní“ nositelé hrdosti na svůj vlastní původ.
  • Z těchto všech veřejnosti neznámých Romů na více než dvou stech stranách knihy Amendar (tj. v romském jazyce vyjádřeno „od nás“ nebo „z nás“) vystupují jedinečné a inspirativní osobnosti napříč dějinami umění ( – a to jak umění hudebního, tak také výtvarného, literárního a dalších), sportu, školského vzdělávání, státní správy a také občanského aktivismu.
  • Za grafikou knihy stojí oceňovaný architekt a designér Martin Hrdina a doslov napsala socioložka Jiřina Šiklová. Kromě životopisných medailonů romských osobností obsahuje dva hloubkové rozhovory s bývalou poslankyní a psycholožkou Monikou Mihaličkovou a ředitelem organizace Ara Art, mj. laureátem Ceny Muzea romské kultury za rok 2017, Davidem Tišerem.

290 Kč s DPH

Objednat knihu

Kniha Amendar