JUDr. Tomáš Holomek

JUDr. Tomáš Holomek

Právník, aktivista, sportovec

1911–1987

Národnost: romská, moravský Rom

Místo původu rodiny: Hraničky u Svatobořic, romská osada, okr. Kyjov, Moravské Slovácko

Dosažené vzdělání: V roce 1932 začal studovat Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v letech 1939–1945 se však skrýval před rasovou perzekucí na Slovensku. Práva pak absolvoval na Masarykově univerzitě v Brně v roce 1946.

Oblast působení: Tomáš Holomek byl prvním Romem v Československu, který získal vysokoškolské vzdělání, byl také první romský právník. Ovládal latinu, němčinu, francouzštinu a hru na housle. Působil nejprve jako právník na okresních výborech v Hodoníně a tehdejším Gottwaldově (nyní Zlín), v hodnosti plukovníka se po roce 1945 stal vojenským prokurátorem. V roce 1969 zakládal společně se svým synovcem Miroslavem Svaz Cikánů-Romů, kde se mimo jiné zaměřil na otázku odškodnění Romů za rasovou perzekuci. Patřil také k zakládajícím osobnostem mezinárodního romského hnutí. Jako člen delegace Svazu Cikánů-Romů, v jehož hospodářském zařízení Nevo drom po dobu tří let působil jako ředitel, se zúčastnil také zásadního orpingtonského kongresu v roce 1971 nedaleko Londýna. Byl zdatný sportovec, ve sprintu reprezentoval již kyjovském gymnázium, později byl spolu se svým bratrem Čeňkem spoluzakládajícím členem SK svatobořické kopané a v Praze se v době svých univerzitních studií zúčastňoval tenisových turnajů. Jeho aktivní sportovní činnost připomíná od roku 1997 Unie olašských Romů v Ostravě pořádáním pravidelných turnajů v halové kopané o Pohár JUDr. Tomáše Holomka.

Zpět na galerii osobností

Kniha Amendar: Pohled do světa romských osobností

  • Výpravná publikace v klasické knižní vazbě reprezentativním způsobem nabízí biografické medailony vybraných 254 romských osobností, jejichž osobní životy v průběhu dvacátého a jednadvacátého století byly, anebo jsou, spojeny s českými zeměmi. Romové, kteří nejen v historických dobách Rakousko-Uherska, ale ani v demokratickém prvorepublikovém Československu, natož v totalitních režimech, nemohli – a to až do roku 1990 – být více, než jen oficiálně „neviditelní“ nositelé hrdosti na svůj vlastní původ.
  • Z těchto všech veřejnosti neznámých Romů na více než dvou stech stranách knihy Amendar (tj. v romském jazyce vyjádřeno „od nás“ nebo „z nás“) vystupují jedinečné a inspirativní osobnosti napříč dějinami umění ( – a to jak umění hudebního, tak také výtvarného, literárního a dalších), sportu, školského vzdělávání, státní správy a také občanského aktivismu.
  • Za grafikou knihy stojí oceňovaný architekt a designér Martin Hrdina a doslov napsala socioložka Jiřina Šiklová. Kromě životopisných medailonů romských osobností obsahuje dva hloubkové rozhovory s bývalou poslankyní a psycholožkou Monikou Mihaličkovou a ředitelem organizace Ara Art, mj. laureátem Ceny Muzea romské kultury za rok 2017, Davidem Tišerem.

290 Kč s DPH

Objednat knihu

Kniha Amendar