Jožka Kubík alias Majster

Jožka Kubík alias Majster

Primáš, houslista z Hrubé Vrbky

1907-1978

Národnost: romská, moravský Rom

Místo původu rodiny: Hrubá Vrbka

Oblast působení: Muzikantský samouk, který se učil hrát na housle poslechem známých horňáckých hudců. Už v patnácti letech se stal primášem muziky vrbeckých Lipárů a pak zejména velických Miškeříků. Od poloviny 30. let měl vlastní muziku, do které zavedl vedle obvyklých smyčců také cimbál. Stal se nejvýznamnější osobností hudcovské hudby na Horňácku. Výjimečnost jeho houslové hry dokumentují alba Dalekonosné husle (1999) a Majstr Jožka Kubík (2000), dále pak filmové snímky Jiřího Vanýska Dalekonosné housle (1971), Karla Fuksy Poslední hudci (1974), Rudolfa Adlera Majstr (1974) a Břetislava Rychlíka Odkaz dalekonosných huslí Jožky Kubíka (1999). Sochař Zdeněk Němeček vytvořil Kubíkovy busty, z nichž jedna našla umístění v zámeckém parku ve Strážnici a druhá před větrným mlýnem v Kuželově. Byla po něm pojmenována Planetka č. 17 611, objevená hvězdáři ze šumavské Kleti (2001).

Zpět na galerii osobností

Kniha Amendar: Pohled do světa romských osobností

  • Výpravná publikace v klasické knižní vazbě reprezentativním způsobem nabízí biografické medailony vybraných 254 romských osobností, jejichž osobní životy v průběhu dvacátého a jednadvacátého století byly, anebo jsou, spojeny s českými zeměmi. Romové, kteří nejen v historických dobách Rakousko-Uherska, ale ani v demokratickém prvorepublikovém Československu, natož v totalitních režimech, nemohli – a to až do roku 1990 – být více, než jen oficiálně „neviditelní“ nositelé hrdosti na svůj vlastní původ.
  • Z těchto všech veřejnosti neznámých Romů na více než dvou stech stranách knihy Amendar (tj. v romském jazyce vyjádřeno „od nás“ nebo „z nás“) vystupují jedinečné a inspirativní osobnosti napříč dějinami umění ( – a to jak umění hudebního, tak také výtvarného, literárního a dalších), sportu, školského vzdělávání, státní správy a také občanského aktivismu.
  • Za grafikou knihy stojí oceňovaný architekt a designér Martin Hrdina a doslov napsala socioložka Jiřina Šiklová. Kromě životopisných medailonů romských osobností obsahuje dva hloubkové rozhovory s bývalou poslankyní a psycholožkou Monikou Mihaličkovou a ředitelem organizace Ara Art, mj. laureátem Ceny Muzea romské kultury za rok 2017, Davidem Tišerem.

290 Kč s DPH

Objednat knihu

Kniha Amendar