Bartoloměj Daniel, prom. hist.

Bartoloměj Daniel, prom. hist.

Historik, spoluzakladatel Muzea romské kultury

1924–2001

Národnost: romská

Místo původu rodiny: Šaštín (dnes Šaštín-Stráže), okres Senica, Slovensko

Dosažené vzdělání: vysokoškolské magisterské, obor České dějiny a archivnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Oblast působení: Pocházel z kovářského rodu, dětství a mládí prožil v romské osadě, kde po smrti otce převzal již brzy úkol starat se o rodinu. Stimulem ke studiu se mu staly možnosti po odchodu na základní vojenskou službu, připravovat se začal v dělnických kurzech, po přechodu do Prahy pak dostudoval gymnázium v Dejvicích. Živil se jako zemědělský dělník, později jako zaměstnanec státního statku, přičemž peníze posílal domů a po večerech studoval.
V průběhu studií na univerzitě se už zaměřoval přímo na studium dějin Romů. Po promoci v roce 1956 nastoupil jako archivní referent na Ministerstvo vnitra, kvůli změně názorů na politické dění však musel ze státní správy odejít a pracoval na různých pozicích, například jako knihovník a archivář v České pojišťovně. Své odborné práci se mohl naplno věnovat až v době existence Svazu Cikánů-Romů v letech 1968–1973. Publikoval v časopisech, sbíral folklorní a odborný materiál. V roce 1970 zorganizoval na půdě dnešního Moravského zemského muzea unikátní výstavu Romské kovářství. Po zrušení Svazu Cikánů-Romů byl prohlášen disidentem a v období normalizace se živil v různých dělnických profesích. V té době už začíná promýšlet založení Romského muzea. Ke svému naplnění se tento sen přiblížil až v roce 1991, kdy bylo založeno Muzeum romské kultury, kde Bartoloměj Daniel působil jako historik na poloviční úvazek až do své náhlé smrti v roce 2001. Byl prvním romským autorem v Česku, který publikoval práci o historii Romů. Jeho publikace Dějiny Romů (1994), vydaná Univerzitou Palackého v Olomouci, se dočkala německého překladu a vyšla pod názvem Geschichte der Roma in Böhmen, Mähren und Slowakei ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1998.

Zpět na galerii osobností

Kniha Amendar: Pohled do světa romských osobností

  • Výpravná publikace v klasické knižní vazbě reprezentativním způsobem nabízí biografické medailony vybraných 254 romských osobností, jejichž osobní životy v průběhu dvacátého a jednadvacátého století byly, anebo jsou, spojeny s českými zeměmi. Romové, kteří nejen v historických dobách Rakousko-Uherska, ale ani v demokratickém prvorepublikovém Československu, natož v totalitních režimech, nemohli – a to až do roku 1990 – být více, než jen oficiálně „neviditelní“ nositelé hrdosti na svůj vlastní původ.
  • Z těchto všech veřejnosti neznámých Romů na více než dvou stech stranách knihy Amendar (tj. v romském jazyce vyjádřeno „od nás“ nebo „z nás“) vystupují jedinečné a inspirativní osobnosti napříč dějinami umění ( – a to jak umění hudebního, tak také výtvarného, literárního a dalších), sportu, školského vzdělávání, státní správy a také občanského aktivismu.
  • Za grafikou knihy stojí oceňovaný architekt a designér Martin Hrdina a doslov napsala socioložka Jiřina Šiklová. Kromě životopisných medailonů romských osobností obsahuje dva hloubkové rozhovory s bývalou poslankyní a psycholožkou Monikou Mihaličkovou a ředitelem organizace Ara Art, mj. laureátem Ceny Muzea romské kultury za rok 2017, Davidem Tišerem.

290 Kč s DPH

Objednat knihu

Kniha Amendar