Mgr. Monika Mihaličková

Mgr. Monika Mihaličková

Psycholožka, politička

* 1973, roz. Horváthová

Národnost: romská

Místo původu rodiny: Kolinovce, okr. Krompachy, Slovensko

Dosažené vzdělání: Vysokoškolské magisterské v oboru Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Rodinný stav: vdaná, dva synové

Oblast působení: Matka byla učitelkou, otec hudebníkem. Do svých šesti let bydlela s rodiči
v maringotce, pak se rodina usídlila v Brně. Absolvovala střední pedagogickou školu a pak
obor psychologie na Masarykově univerzitě.

Rok po dokončení školy se stala místopředsedkyní Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity při Úřadu vlády ČR. Od roku 1998 byla členkou Unie svobody. Ve volbách v roce 1998 byla zvolena do Poslanecké sněmovny za Unii svobody (volební obvod Praha). Byla nejmladší poslankyní zvolenou v roce 1998 a jediným zástupcem romské menšiny.

Spoluzakládala občanské sdružení Athinganoi, které se orientovalo na výchovu romských elit. V Parlamentu ČR zasedala do voleb v roce 2002. Byla členkou sněmovního
Petičního výboru.

Později se věnovala podnikání v rodinné firmě. Nyní se primárně věnuje osobnímu rozvoji, komunikaci, online kampaním a spolupracuje s mnoha romskými organizacemi jako mentorka, lektorka i supervizorka pracovních týmů. Vedle práce v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR a založení organizace Athinganoi je úspěchem její práce i založení a desetiletý rozvoj rodinného podniku, realizace prvních online fundraisingových kampaní na romské téma v ČR a podpora dalších romských organizací v jejich rozvoji v oblasti fundraisingu a dlouhodobé udržitelnosti.

Citát či vzkaz čtenářům: Udržujme si naši schopnost žít v přítomnosti a užívat si
života s rodinou a přáteli na plno každý den. Tak, jak to my Romové umíme.

Zpět na galerii osobností

Kniha Amendar: Pohled do světa romských osobností

  • Výpravná publikace v klasické knižní vazbě reprezentativním způsobem nabízí biografické medailony vybraných 254 romských osobností, jejichž osobní životy v průběhu dvacátého a jednadvacátého století byly, anebo jsou, spojeny s českými zeměmi. Romové, kteří nejen v historických dobách Rakousko-Uherska, ale ani v demokratickém prvorepublikovém Československu, natož v totalitních režimech, nemohli – a to až do roku 1990 – být více, než jen oficiálně „neviditelní“ nositelé hrdosti na svůj vlastní původ.
  • Z těchto všech veřejnosti neznámých Romů na více než dvou stech stranách knihy Amendar (tj. v romském jazyce vyjádřeno „od nás“ nebo „z nás“) vystupují jedinečné a inspirativní osobnosti napříč dějinami umění ( – a to jak umění hudebního, tak také výtvarného, literárního a dalších), sportu, školského vzdělávání, státní správy a také občanského aktivismu.
  • Za grafikou knihy stojí oceňovaný architekt a designér Martin Hrdina a doslov napsala socioložka Jiřina Šiklová. Kromě životopisných medailonů romských osobností obsahuje dva hloubkové rozhovory s bývalou poslankyní a psycholožkou Monikou Mihaličkovou a ředitelem organizace Ara Art, mj. laureátem Ceny Muzea romské kultury za rok 2017, Davidem Tišerem.

290 Kč s DPH

Objednat knihu

Kniha Amendar