Ignác Zima

Ignác Zima

Pedagog, romista a spoluzakladatel Svazu Cikánů-Romů

1938–2017

Národnost: romská

Místo původu rodiny: Slovensko

Dosažené vzdělání: středoškolské

Oblast působení: Od roku 1959 pracoval jako železničář u Československých drah v Hodoníně a ve volném čase působil od roku 1970 v Krajském výboru Svazu Cikánů-Romů. Pak přijal nabídku zaměstnání v Ústředním výboru Svazu Cikánů-Romů v Brně, kam se s celou rodinou v roce 1971 přestěhoval. Po zrušení Svazu Cikánů-Romů se roku 1973 vrátil k práci u Československých drah a jako provozní pracoval do roku 1990. Poté působil jako vedoucí referátu Úřadu práce v Brně a při této práci hodnotně uplatňoval znalost své mateřštiny – romštiny. Tu také vyučoval studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a příslušníky Policie ČR. Dlouhodobě sbíral romské pohádky a stál u zrodu Muzea romské kultury. Vynikal i v rukodělné tvorbě, zejména v košíkářství. Vytvořil například originální divadelní rekvizity – hlavy koní – pro divadelní pohádkové představení Chytrý, hloupý Rom. Jeho rukodělné výrobky, jako i model kočovného vozu, jsou obsaženy ve sbírkách Muzea romské kultury. V roce 2015 mu byla udělena Cena Muzea romské kultury za dlouholetou spolupráci, zejména v péči o uchování a rozvoj romského jazyka a dalších oblastí tradiční kultury, za předávání historického vědomí dalším generacím.

Zpět na galerii osobností

Kniha Amendar: Pohled do světa romských osobností

  • Výpravná publikace v klasické knižní vazbě reprezentativním způsobem nabízí biografické medailony vybraných 254 romských osobností, jejichž osobní životy v průběhu dvacátého a jednadvacátého století byly, anebo jsou, spojeny s českými zeměmi. Romové, kteří nejen v historických dobách Rakousko-Uherska, ale ani v demokratickém prvorepublikovém Československu, natož v totalitních režimech, nemohli – a to až do roku 1990 – být více, než jen oficiálně „neviditelní“ nositelé hrdosti na svůj vlastní původ.
  • Z těchto všech veřejnosti neznámých Romů na více než dvou stech stranách knihy Amendar (tj. v romském jazyce vyjádřeno „od nás“ nebo „z nás“) vystupují jedinečné a inspirativní osobnosti napříč dějinami umění ( – a to jak umění hudebního, tak také výtvarného, literárního a dalších), sportu, školského vzdělávání, státní správy a také občanského aktivismu.
  • Za grafikou knihy stojí oceňovaný architekt a designér Martin Hrdina a doslov napsala socioložka Jiřina Šiklová. Kromě životopisných medailonů romských osobností obsahuje dva hloubkové rozhovory s bývalou poslankyní a psycholožkou Monikou Mihaličkovou a ředitelem organizace Ara Art, mj. laureátem Ceny Muzea romské kultury za rok 2017, Davidem Tišerem.

290 Kč s DPH

Objednat knihu

Kniha Amendar